LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Palvelut

Tuki  ja helpdesk

Asiakastuki ja helpdesk ovat tärkeä osa Netcontrolin toimintaa. Asiakkaat ovat kokeneet tukipalvelut laadukkaiksi ja ammattitaidolla hoidetuksi. Netcontrolissa asiakastuesta vastaavat kokeneet asiantuntijat, jotka pystyvät usein välittömästi hoitamaan asiakkaan ongelmaa jo puhelinkeskustelun kuluessa.

Netcontrol tarjoaa asiakkailleen useita eritasoisia tukimalleja alkaen perustuesta, jossa asiakkaan ongelmaa voidaan hoitaa etäyhteyden avulla ja päättyen järjestelmän kokonaisvaltaiseen tukeen, jossa Netcontrol huolehtii järjestelmän ylläpidosta ja toimintakunnosta koko järjestelmän elinkaaren. Näin asiakkaalla on mahdollisuus valita tukimalli, joka parhaiten sopii asiakkaan omaan toimintamalliin ja käytettävissä oleviin resursseihin.

Järjestelmän käyttöönotto

Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii paljon määrittelyä, tietojen syöttöä, konfigurointia, kuvien rakennusta ja testausta. Netcontrolin asiantuntijoilla ja projekti-insinööreillä on laaja asiantuntemus eri käyttöönottovaiheista, mikä auttaa käyttöönottoprojektin läpiviemistä aikataulussa.

Laajoissa järjestelmähankkeissa on normaalisti mukana useita osapuolia ja järjestelmän toteuttaminen edellyttää näiden yhteistoimintaa. Netcontrolin projektiorganisaatiolla on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen tämänkaltaisista hankkeista, samoin kuin kyky toimia kokonaishankkeiden koordinaattorina.

Koulutus

Laajan järjestelmän, kuten esimerkiksi Netcon 3000 SCADA:n, käyttöönotto ja käyttö edellyttävät henkilöstöltä uusien asioiden hallintaa. Tähän Netcon CAMPUS Netcontrolin koulutusorganisaatio tarjoaa eritasoisia kursseja ja koulutusohjelmia. Nämä voivat olla joko jonkin aihepiirin vakiokursseja tai asiakkaan tarpeeseen sovitettuja kursseja. 

Konsultointi

Netcontrolin laaja osaaminen SCADA-järjestelmistä ja näihin liittyvistä laitteista ja tiedonsiirtoratkaisuista on asiakkaidemme käytettävissä. Tarjoamme valvontajärjestelmien ja tietoverkkojen suunnittelua konsultointipalveluna.

Käyttäjäkerho

Netcontrol on koko olemassaolonsa aikana tehnyt tuotekehitystä läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Tärkeä yhteistyön muoto sekä tiedonvälityskanava Netcontrolin ja asiakkaiden välillä on ollut käyttäjäkerho Netcontrol User Group ja käyttäjäpäivät. Käyttäjäpäivät järjestetään säännöllisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Niiden avulla Netcontrolin järjestelmien ja palveluiden käyttäjät tuovat esille omia näkemyksiään ja Netcontrol puolestaan voi kertoa omista suunnitelmistaan sekä tuotekehityshankkeistaan.