LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Netcon 3000 FLIR selvittelee Mäntsälässä myrskyjen aiheuttamia vikoja

Mäntsälän Sähkö laajensi Netcon 3000 käytönvalvontajärjestelmää viimeisen päivityksen yhteydessä myös FLIR - modulilla. FLIR on kehittynyt ohjelmistosovellus, jonka avulla Netcon 3000 yhdessä Trimble DMS - käytöntukijärjestelmän kanssa pystyy automaattisesti erottamaan vikaantuneen verkon osan ja palauttamaan sähköt verkon terveille osille.

FLIR on otettu ensin testikäyttöön Mäntsälässä kesän 2014 aikana. Varsinainen tuotantokäyttö alkoi lokakuussa ja ensimmäiset vikatapaukset on automaattisesti hoideltu nyt loppusyksyn myrskyillä. "Järjestelmät ovat osoittaneet tuotannossa toimivuutensa.", kommentoi Mäntsälän Sähkön käyttöpäällikkö Jarno Virtanen tämänhetkisiä käyttökokemuksia. FLIR:n avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä KAH-kustannuksissa sekä parannetaan sähkön toimitusvarmuutta.