LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Netcon RPS auttaa sähköyhtiöitä hallitsemaan loistehotasettaan

Fingrid on vuoden 2017 alusta asettanut asiakkailleen eli sähköyhtiöille liittymäpistekohtaiset loistehorajat. Taustalla on loistehon kasvu sähköverkossa. Loisteho kuormittaa kantaverkkoa ja tekee sen alttiiksi häiriöille.

Fingridin asettamat rajat ovat negatiiviselle ja positiiviselle loisteholle eli asiakkaan kantaverkkoon syöttämälle ja siitä ottamalle loisteholle. Rajat ja niiden muodostama sallittu loistehoikkuna riippuvat pätötehosta: suurilla pätötehoilla ikkuna levenee, ja negatiivisilla (eli asiakkaan syöttäessä kantaverkkoon pätötehoa) ikkuna siirtyy hieman alaspäin.

Fingrid-reactive-power-window-FI-web.png

Rajojen ylityksistä asiakas joutuu maksamaan kuukausittaisia teho- ja energiamaksuja. Kuukaudessa sallitaan 50 ylitystä, mutta 51:nnestä alkaen ylitykset laskutetaan. Maksut lasketaan ylitysten itseisarvojen ja vastaavien energiamäärien summista, ja niiden suuruus nousee lähivuosina:

Seuraamalla liittymäpisteidensä loistehotasetta asiakas pystyy käynnistämään kompensointitoimenpiteitä ja siten minimoimaan maksunsa. Vaikka kompensoinnistakin on kustannuksia, sen laiminlyönnissä on se riski, että kantaverkon loistehokuormitus jatkaa kasvamistaan ja Fingrid nostaa tulevaisuudessa teho- ja energiamaksuja yhä suuremmaksi.

Tietoturvallinen pilvipalvelu

Netcon RPS on moderni pilvipalvelu loistehotaseen seuraamista varten. Se toimii Netcontrolin palvelimella, jonne tehonmittaukset siirretään asiakkaan SCADAsta tietoturvallisen SSL/VPN-yhteyden välityksellä. Tiedonsiirtoprotokolla on Fingridin itsensäkin käyttämä ELCOM, mikä helpottaa Fingridin tietojen hyödyntämistä (edellyttää sopimusta Fingridin kanssa).

Netcon-RPS-architecture-FI.png

Palvelimella mittaukset varastoidaan SQL-tietokantaan. Netcon RPS
‑käyttöliittymä on verkkoselainpohjainen, ja sellaisena integroitavissa useimpiin nykyisiin, webbikomponentteja tukeviin SCADA-järjestelmiin. Käyttäjätunnusten avulla eri käyttäjille voidaan antaa pääsy eri mittauspisteisiin halutulla tavalla. Myös loppuasiakkaan, esimerkiksi teollisuus- tai voimalaitoksen, työntekijällä voi olla pääsy tiettyihin verkon mittauspisteisiin.

Keskitetyn, Netcontrolin hallitseman pilvipalvelun etuna on se, että muutokset esimerkiksi Fingridin määräysten takia saadaan tehtyä järjestelmään automaattisesti. Tämä säästää asiakkaan työtä SCADA:n konfiguroinnissa, ja siten myös rahaa.

Monipuolinen käyttöliittymä

Netcon RPS:n käyttöliittymä tarjoaa monipuoliset työkalut tehon­mittaus­tietojen analysointiin. Historiaa ja kustannuksia voidaan seurata pisteittäin ja koko verkosta. Tarkasteltava piste voi olla myös usemman tosiasiallisen mittauspisteen summa, joten se voidaan konfiguroida vastaamaan sellaista liittymispistettä, jossa ei ole omaa mittausta.

Netcon RPS muodostaa myös kuluvan tunnin loistehoennusteet helpottamaan kompensointitoimia. Loistehorajojen ylityksille on kaksiportaiset, konfiguroitavat hälytykset. Niiden rajat annetaan prosentteina ikkunan keskikohdasta.

Käyttäjä voi tarkastella koko verkkonsa ajantasaista koontitaulukkoa, joka esittää hälytysten mukaan värikoodattuina kunkin pisteen viimeiset tuntikohtaiset mitta-arvot ja mahdolliset ylitykset sekä ennusteen kuluvan tunnin loisteholle. Erillisellä välilehdellä on yksityiskohtaisempi kuukausittainen taulukko tapahtuneista ylityksistä. Se esittää erikseen sallitut 50 ylitystä (suurimmat) ja loput, laskutettavat ylitykset: lukumäärät ja suurimman ylityksen suuruudet. Myös aiheutuneet kustannukset ovat suoraan nähtävissä taulukosta. Viimeiseltä välilehdeltä käyttäjä näkee valitsemalleen mittauspisteelle pistediagrammin pätö- ja loistehon välisestä riippuvuudesta sekä trendinäytön pätö- ja loistehon kehittymisestä tunti tunnilta. Kuvassa näkyvät hälytysrajojen prosenttimäärittelyt ovat esimerkkejä.

Netcon-RPS-UI-reactive-power-window.png

Netcon-RPS-UI-trends.png

Kytkentä takaisin SCADAan

Netcon RPS -järjestelmä mahdollistaa myös ELCOM-takaisinkytkennän asiakkaan SCADAan. Sen avulla asiakas pystyy paitsi saamaan käyttöön loistehohälytykset, myös tarvittaessa muuttamaan kompensointi­toimenpiteitään automaattisiksi.