LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Vantaan Energia investoi muuntamoautomaatioon

Vantaan Energia ja Netcontrol Oy ovat solmineet sopimuksen Netcon 100 pilottijärjestelmästä keski- ja pienjänniteverkon automaatioon. Netcon 100 käytetään muuntamoiden etävalvontaan ja ohjaukseen, vianpaikannukseen sekä keski- ja pienjänniteverkon sähkönlaadun mittauksiiin.

Netcon 100 on uuden sukupolven ala-asema, jonka avulla sähköyhtiöt voivat parantaa keskijänniteverkon käytettävyyttä, optimoida muuntamoinvestointeja, sekä hallita verkon vikatilanteita ja kuormituksen jakoa.

Lisätietoja Netcon 100:sta.

Netcon 100