LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Kundeundersøkelsen 2013

Netcontrol gjennomførte våren 2013 en kundeundersøkelse hos sine kunder og forhandlere. Hensikten med undersøkelsen var å få et klarere bilde på hva våre kunder synes om våre produkter og tjenester. Undersøkelsen ble gjort av Innolink Research Oy og ble besvart av 128 personer. 

Resultatet har blitt analysert og den viser at de områdene der Netcontrol lykkes best er våre tekniske støtteteams serviceinnstilling og vennlighet, hvorvidt vi holder det vi lover samt våre selgeres tekniske kunnskapsnivå.

Våre kunder viser også stor tillit til Netcontrol: 44% har allerede anbefalt Netcontrol for kolleger, og ytterligere 54% ville varmt eller med visse forbehold anbefale oss. Vi er veldig fornøyde med det resultatet og takker for tilliten.

Vi har også fått verdifull tilbakemelding på de områder der våre kunder ønsker at vi utvikler oss. Disse punktene kommer vi til å fokusere på fremover i vår virksomhet.

Netcontrol takker alle som har deltatt i undersøkelsen !

Mikael Nordman

Customer Survey