LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Netcontrol leverer nettstasjonsautomasjon til Fortum i samarbeid med KL Industri.

Nettstasjonsprodusenten KL Industri har inngått en omfattende leveranseavtale med Fortum som leverandør for energiselskapet i Sverige, Finland og Norge.
Leveranseavtalen er to-årig og inneholder en tilleggsopsjon på to år.

De fjernstyrte nettstasjonene som leveres innenfor rammen av denne avtalen vil automatiseres med Netcon 100.

Se også meldingen fra KL Industri.

Netcon 100 er et styre og overvåkningskonsept for intelligente elnett. Netcon 100 kan bestykkes med funksjonalitet som overvåkning av distribusjonsnett og transformatorer, fjern og lokal manøvrering av brytere, feilindikasjon og lokalisering samt elkvalitetsmåling.

Netcon-100.png