LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Latvia tegner avtale på kjøp av Netcon 3000 SCADA system

Netcontrol har signert kontrakt med det Latviske distribusjonsselskapet Sadales Tikls på utvidelse av deres eksisterende Netcon 3000 SCADA system. Hovedmålet med prosjektet er å utvide systemet til å kunne administrere hele det Latviske distribusjonsnettet fra Netcon 3000. Leveransen er delt opp i flere faser hvor første fase av prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2013-2014 og hele prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av 2016. Dette prosjektet med Sadales Tikls er den største SCADA leveransen Netcontrol har gjennomført til dags dato.

Første fase av SCADA prosjektet  vil involvere Netcontrol i leveransen av to fullt redundante datasentre og starte igangkjøring samt testing av hovedssystemet. Gjennom disse fasene i prosjektet vil Netcontrol og Sadales Tikls ha et nært samarbeid hvor Netcontrol skal levere opplæring og teknisk support for Sadales Tikls personell.

Netcon 3000 SCADA system er et moderne og kraftfullt system for overvåkning og kontroll av energi produksjon og distribusjon. Ved å benytte nyeste teknologi er det skapt et smart, fleksibelt og åpent system som gir mange fordeler for brukerne. Netcon 3000 brukergrensesnittet benytter moderne prosesser og grafiske objekter sammensatt av komponenter på en slik måte at det er mulig å integrere informasjon fra mange prosesser i det samme bilde.

Med modulær programvare, et åpent system og distribuert arkitektur i kombinasjon med utvidet fleksibilitet og en meget høy driftssikkerhet er Netcon 3000 et ypperlig verktøy for aktører i det deregulerte kraftmarkedet som vil bidra til å senke de totale driftskostnadene.

Sadales Tikls