LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Kommunikasjon

En pålitelig og sikker datakommunikasjon er selve ryggraden i et moderne SCADA system. Et av Netcontrol's viktigste kompetanseområder er data kommunikasjon og komponenter for dette i miljøer hvor dette er kritisk.

Gatewayer og konsentratorer

Netcontrol Gatewayer er velkjent for sin høye stabiltet, sikkerhet og fleksible protokoll muligheter med støtte for titalls forskjellige protokoller. I tillegg til dette kan vi også tilby Netcon GW502 integrert i et RTU rack for en kompakt løsning. Mer...

Radiokommunikasjon

Netcontrol utvikler og produserer en serie digitale radio modem for fjernkontroll, telemetri, SCADA, alarm overvåking og virksomhetskritiske systemer. De er laget  for å gi god dekning over et stort område for å sikre pålitelig, sikker og kostnadseffektiv overføring av kritiske data til eksterne systemer. Mer...

Modem og komponenter for leid linje

I mange tilfelle vil det fremdeles være behov for å kunne kommunisere over oppringte og leide linjer. Netcontrols produkter for dette er velprøvde og robuste med lang levetid. Mer...

Mediakonvertere

Netcontrol har et bredt spekter av produkter for media konvertering for serielle, fiberoptiske og IP baserte nettverk. Mer...

Kjernen i System NM er et digitalt radiosystem hvor alle radioenheter arbeider sammen. Enhetene kan enten bli brukt hver for seg eller bygd sammen i et intelligent nettverk. System NM er fleksibelt og har mange unike tjenester inkludert innebygd repeater, selv-seksjonering og protokoll linking. Mer...