LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Solutions

Netcontrol har fokus på utvalgte applikasjoner innen segmentene kraftproduksjon inkludert fornybar energi, overføring og distribusjon av elektrisitet, kraftintensiv industri samt fjernvarme og omformere.

Netcontrol har et bredt produktspekter og løsninger for SCADA og energi styringssystemer, understasjoner, automatisering i distribusjonsnettet og datakommunikasjon for energisektoren

Netcontrol tilfører intelligens i energinettet med nettverks automatisering, kontrollmuligheter, målinger og prognoser. Alle disse funksjonene er vitale komponenter ved utviklingen av Smart Grid-konseptet.