LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Support og kundeservice

Netcontrol Support og kundeservice har blitt oppfattet av våre kunder til å være både profesjonell og en rask måte for feilretting. Og dette har alltid vært i vår fokus, å være i stand til å gi første klasse service. Våre ingeniører på kundeservice er normalt erfarne prosjekt ingeniører som normalt er i stand til å løse de fleste spørsmål i løpet av en telefonsamtale.

Netcontrol’s kunder kan velge mellom flere nivåer på kundeservice; fra laveste nivå (basis) som er “Teknisk kundeservice med fjerndiagnose” til “Preventivt Vedlikehold”, “Hardware & Software Vedlikehold”, “System Vedlikehold” opp til “System Overvåking og Hendelse orientert Vedlikehold”. På denne måten kan våre kunder velge et nivå som passer med kunnskapen og ressurser i egen organisasjon samt viktigheten av systemet uten å måtte betale for unødvendige tjenester.

System Leveranse

I løpet av systemleveransen er det mye informasjon og parametere som skal defineres. Når Netcontrol’s prosjekt ingeniører er med i denne prosessen er en sikret at systemet blir satt opp på rett måte. Dette gir kunden fordeler i fremtiden og man får også utnyttet systemet maksimalt og sikrer at prosjektet leveres i henhold til avtalte planer.

I større prosjekt vil det normalt være mange leverandører involvert. Netcontrol har i mange tilfelle blitt valgt som prosjektleder for totalprosjektet i tillegg til å ha ansvar for egen leveranse. 

Opplæring

Ved gjennomføring av komplekse leveranser som Driftssentraler (SCADA) og Understasjoner er det behov for opplæring av kundens personell for administrasjon og bruk av det nye systemet. Netcontrol gir kundetilpasset opplæring hvor det er fokusert på praktiske øvelser på et liknende system.

Konsulenttjenester

Netcontrol har meget gode kunnskaper på kommunikasjons nettverk for SCADA system. Mange av våre kunder har benyttet seg av denne kunnskapen ved å la Netcontrol spesifisere sitt nye kommunikasjons nettverk.

Brukerforum

I hele Netcontrol’s historie har utviklingen blitt gjort i nært samarbeid med våre kunder. Dette er synliggjort gjennom bruker forumet “Netcontrol User Group (NUG) days” som avholdes med ca 18 måneders mellomrom. I løpet av disse dagene presenterer kundene både ideer og løsninger og Netcontrol presenterer den siste utviklingen, utviklingsplaner og nye produkter. Gjennom dette samarbeidet oppnår Netcontrol verdifull kunnskap som gjør det mulig å løse kundenes behov.