LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Netcon User Group 2017

Den 17.-18. oktober är det igen dags för våra traditionella användardagar, som nu hålls på Steamhotel i Västerås. Den första dagen arrangeras i seminarieform med intressanta föredragshållare från Sverige och Norge.

Dag 2 ger en närmare inblick i vad som hänt sen det senaste mötet inom Netcontrol både vad det gäller företaget, utveckling, leveranser och våra tankar om framtiden. Tillsammans diskuterar vi kommande krav och önskemål så att vi även i framtiden kan erbjuda passande produkter.

Välkommen!