LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Netcon RPS hjälper elföretag att hantera sin balans av reaktiv effek

Sedan början av 2017 har det finländska transmissionsnätföretaget Fingrid infört anslutningspunktspecifika gränser för reaktiv effekt för sina kunder, landets elföretag. Gränserna motiveras av den fortsatta ökningen av reaktiv effekt i elnätet. Reaktiv effekt påfrestar nätet och ökar risken för störningar.

Det finns en gräns för både negativ och positiv reaktiv effekt, det vill säga den reaktiva effekt som kunden matar in i överföringsnätet och den reaktiva effekt som den tar ut från nätet. Gränserna bildar fönstret för reaktiv effekt. De beror på den aktiva effekten: fönstret breddar sig vid höga nivåer av aktiv effekt och förskjuts något nedåt vid negativa nivåer (det vill säga när kunden faktiskt levererar aktiv kraft till överföringsnätet).

Fingrid-reactive-power-window-SV-web.png

Om ett nätbolag överskrider gränserna, måste det betala en månadsavgift. De 50 största överträdelserna förbises, men resten kommer att debiteras. Avgifter är baserade på absoluta värden av överträdelserna och de motsvarande mängderna energi. De kommer att stiga under de närmaste åren:

Genom att övervaka balansen av reaktiv effekt vid sina tillkopplingspunkter kan ett elföretag tillämpa kompensationsåtgärder och därigenom minimera de avgifter som det måste betala. Även om kompensationen också kostar, innebär försummelsen av det en risk eftersom den bidrar till ökningen av reaktiv effekt i transmissionsnätet. Det kan därför motivera Fingrid att fortsätta höja avgifterna i framtiden.

Cyber säker molntjänst

Netcon RPS är en modern molntjänst som hjälper elföretag övervaka sina reaktiva effektbalans. En säker SSL/VPN-anslutning används för att överföra effektmätningsdata från kundens SCADA till Netcontrols RPS-server. Kommunikationsprotokollet är ELCOM, det samma som Fingrid själv använder, vilket hjälper kunden att dra nytta av Fingrids data (detta förutsätter ett separat kontrakt)

Netcon RPS-servern lagrar kundens effektdata i en SQL-databas. Gränssnittet är webbläsarbaserat och kan integreras med de flesta moderna SCADA-system som stöder webbkomponenter. Användarkonton gör det möjligt att ge olika användare tillgång till olika grupper av mätpunkter. Även personalen hos en slutkund, såsom en industri- eller kraftverk, kan få tillgång till vissa punkter i nätet.

Den avgörande fördelen med denna centraliserade, molnbaserade tjänst som förvaltas av Netcontrol, är att alla ändringar t.ex. de som beror på Fingrids regler, är automatiska från elföretagets synvinkel. Detta minskar de resurser som behövs för SCADA-konfiguration och sparar därför också¨pengar.

Netcon-RPS-architecture-web-SV.png

 

Mångsidigt användargränssnit

Netcon RPS-gränssnittet ger användaren ett omfattande sortiment av verktyg för att analysera sina strömdata. Historiken och kostnaderna är tillgängliga både separat för varje enskild punkt och för hela nätverket. Den observerade punkten kan också vara summan av två eller flera faktiska mätpunkter, så att den kan konfigureras att reflektera en anslutningspunkt som har inte har mätningar.

För att underlätta kompenseringsåtgärder beräknar Netcon RPS ett estimat för den aktuella timmens reaktiv effekt. Gränssnittet har två konfigurerbara larmsteg för förestående brott mot gränser. Dessa anges som procentandelar av avståndet från fönsters mittpunkt.

Användaren ser en aktuell sammanfattande tabell för varje punkt i sitt nätverk, färgkodad enligt den sista timmens uppmätta värde, inklusive eventuella brott mot gränserna samt en förutsägelse för den aktuella timmen. På en separat flik presenteras en detaljerad tabell för de överträdelser som har hänt under månaden. Den skiljer de 50 största överträdelse, som skall förbises, från resten och visar det totala antalet och omfattningen av den största överträdelsen. De kostnader som har uppstått är också listade. Den sista fliken visar ett punktdiagram av aktiv kontra reaktiv effekt för den valda punkten samt en trendvy för de två typerna av effekt timme för timme.

 Netcon-RPS-UI-reactive-power-window-SV.png

Netcon-RPS-UI-trends-SV.png

Feedback till SCADA

Netcon RPS stöder också en ELCOM-anslutning tillbaka till elföretagets SCADA. Detta gör det möjligt för kunden att få larm för reaktiv effekt, och även att implementera automatisk styrning av kompensation.