LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Netcontrol har köpt PowerQ Oy

Netcontrol Oy har den 15.6.2016 förvärvat hela aktiestocken i PowerQ Oy, ett företag som erbjuder databehandlingslösningar för mätdata från energisystem. Företagsköpet är helt i linje med Netcontrols strategi att fokusera på automation, styrning och databehandling för energinät.

PowerQ, som har sitt kontor i Tammerfors, är ett finskt bolag som specialiserat sig på att utveckla och erbjuda system och tjänster för behandling av mätdata för energinäten. PowerQ erbjuder effektiva programvaruprodukter för mätning av elnätet hos kund, i nätstationer och fördelningsstationer samt inom industrin.

Köpet förstärker Netcontrols nätautomationskoncept Netcon 100, som redan tidigare innehållit lösningar för fjärrstyrning och skydd av nätstationer. I fortsättning kan vi även erbjuda information för förebyggande underhåll, samt behandla och analysera kvalitetsdata och olika störningar i elnätet.

För PowerQ kommer Netcontrols omfattande försäljningskanaler att erbjuda en utmärkt möjlighet att sälja produkten PQNet till nya kunder och till internationella marknader. Därtill förstärker köpet PowerQs ställning som en långsiktig och trovärdig partner till större nationella eller internationella energibolag. Båda företagen har kunnande och expertis som utmärkt kompletterar varandra.

Netcontrol har i sina produkter och system traditionellt arbetat för öppna gränssnitt och lösningar baserat på produkter från olika leverantörer. Även i PQNet kommer vi att bevara och vidareutveckla de öppna gränssnitten mot olika leverantörers utrustning.

Netcontrol och PowerQ har redan flera år haft ett nära samarbete, och båda bolagen har en stark kundbas i Finland. Vi är förvissade om att köpet ytterligare förstärker det goda och nära samarbetet med båda bolagens kunder.

Link to PowerQ