LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

News

Procuritas investerar i Netcontrol

Procuritas Capital Investors VI (“Procuritas”) har förvärvat en majoritetsandel i Netcontrol Oy, en välrenommerad leverantör av lösningar, system och tjänster för realtidsövervakning, kontroll och automation av elnät, med ledande position i Norden och bred internationell närvaro. Netcontrols ledningsgrupp har framgångsrikt byggt upp företaget till en erkänd leverantör av flexibla lösningar av hög kvalitet och kommer att behålla en betydande minoritetsandel i företaget.

"Ledningsgruppen är inspirerad över det nya partnerskapet och vi ser fram emot att samarbeta med Procuritas för att fortsätta utveckla och öka verksamheten. Vi har idag flera intressanta tillväxtmöjligheter och med en aktiv ägare som Procuritas, med tydliga ambitioner, resurser för att stödja tillväxten och erfarenhet av att hjälpa företag i liknande situationer, blir partnerskapet perfekt för oss." säger Mikael Nordman, VD för Netcontrol.

"Vi har följt med energiautomationsområdet under lång tid och är imponerade av Netcontrols och ledningsgruppens prestationer. Företagets lösningar blir allt viktigare för nätoperatörer allteftersom efterfrågan på smart grid-kapacitet och hög driftsäkerhet ökar. Vidare är företaget känt som en flexibel, högkvalitativ partner med en bred kundbas både i Norden och i andra regioner. Vi vill bygga vidare på denna solida ställning och stödja företaget för att utveckla ett ännu starkare utbud och att kunna expandera verksamheten i framtiden. ", säger Johan Conradsson, partner på Procuritas.

Daniel Schuss, Direktör på Procuritas, tillägger "Traditionellt har elen i distributionsnäten överfört i en riktning, från kraftverken till konsumenterna. Men näten över hela världen står inför betydande förändringar när distribuerad förnybar produktion tas i bruk. Förändringen kräver flexibilitet för nätbolag genom kontroll och intelligent automation, vilket ökar efterfrågan på Netcontrols lösningar.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Conradsson, Partner, Procuritas Capital Investors VI Holding AB
+46 8 506 143 00

Daniel Schuss, Direktör, Procuritas Capital Investors VI Holding AB
+46 8 506 143 00

Mikael Nordman, VD, Netcontrol
+358 20 1520 600

Om Netcontrol

Netcontrol, grundat 1991, är en leverantör av intelligenta lösningar för nätautomation. Bolagets huvudkontor finns i Helsingfors , Finland, med egna kontor även i Sverige, Norge och Storbritannien. Kunderna omfattar elnätföretag, producenter av förnybar energi, bolag inom spårtrafik, energi-intensiv industri samt fjärrvärmeverk och pumpstationer. Koncernen sysselsätter ca 80 experter inom automation och hade 2017 en omsättning på cirka 19 MEUR.

Om Procuritas Capital Investors VI

Procuritas Capital Investors VI är en kapitalfond med inriktning på medelstora företag i Norden. PCI VI lanserades 2017, med ca. 318 MEUR i engagerat kapital. Med en passion för affärer, omfattande industriell kunskap och mer än trettio års erfarenhet, som täcker en stor mängd transaktioner, har Procuritas hjälpt över 40 företag att växa och realisera sin verkliga affärspotential.