LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Kommunikation

En tillförlitlig och säker datakommunikation är ryggraden i ett modernt SCADA-system. Ett utav Netcontrols viktigaste kompetensområden är kunskapen om datakommunikation och komponenterna för detta.

Gateways och koncentratorer

Netcon Gateway är kända för sin höga tillförlitlighet, säkerhet och mångsidiga protokollkonvertering med stöd för marknadens flesta kommunikationsprotokoll. Den finns även i modeller som kan integreras i RTU-rack vilket gör den totala lösningen mycket kompakt.  Mer information...

Radiokommunikation

Netcontrol utvecklar och tillverkar ett flertal olika digitala data radiomodem för SCADA, fjärrkontroll, telemetri, alarmövervakning och andra kritiska system. Med hjälp av radiomodem kan man kostnadseffektivt få en pålitlig och säker överföring av kritisk data över ett stort geografiskt område.  Mer information...

Modem and Leased Line Equipment

I många fall ställs det fortfarande krav till kommunikation över uppringda eller fasta signalledningar. Netcontrols produkter för detta har visat sig vara robusta och långlivade.  Mer information...

Mediakonverterare

Netcontrol har media konverters för olika typer medier som optisk fiber, IP-nätverk och seriell kommunikation. Mer information...

System NetMan

Basen för systemet är ett digitalt radiosystem, där alla enheter samarbetar.
Enheterna kan antingen användas separat eller som ett integrerat intelligent nät. System NM är flexibelt och har många unika funktioner, såsom integrerade repeaters, självsektionering/automatisk återställning av fel och möjlighet för protokoll länkning.  Mer information...