LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Stationsautomation

Netcontrol är en ledande leverantör på automations- och telemetrisystem för
fördelnings- och nätstationer.

Fördelningsstationer
Fördelningsstationer

Att ha en säker och pålitlig styrning av elnäten har blivit allt viktigare eftersom krav på infrastrukturen har ökat. För fördelningsstationer erbjuder Netcontrol produktfamiljen Netcon 500, som är en konfigurerbar, modulbaserad gateway och RTU med stor kapacitet och säkerhet. Med Netcon 500 kan processer, fördelade över ett stort geografiskt område, styras och övervakas medan de lokala automationsuppgifter kan utföras.  Mer information...

Nätstationer
Nätstationer

För en effektiv övervakning av nätstationer och styrning av frånskiljarna i dem krävs lösningar som är säkra,  välfungerande och kostnadseffektiva för större installationer och områden. Netcontrol erbjuder två kompakta och moderna produkter, Netcon 100 och NMS 100, för övervakning och kontroll av nätstationer.
Mer information...

Telemetri
Telemetri

Att säkert samla in digital och analog data från avlägsna ställen, och överföra dem till det centrala övervakningssystemet, är nyckeln till ett fungerande telemetrisystem. Netcontrol erbjuder ett flertal olika I/O-moduler och RTU:n för användning inom industrin eller energidistribution.  Mer information...