LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Systemlosningar

Netcontrols verksamhet fokuserar på några speciella affärsområden; elproduktions, då speciellt förnyelsebar energi, eltransmission och distribution, elintensiv industri, fjärrvärme samt spårtrafik. 

Netcontrol har en mängd olika lösningar för SCADA och energistyrningssystem, stationskontroll och distributionsautomation samt datakommunikation.

Med hjälp av Netcontrols lösningar, höjs graden av nätautomation, och med det möjligheterna att kontrollera, mäta och förutsäga nätens funktion. Allt detta är grundläggande egenskaper för de nya smarta elnäten.