LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Tjanster

Support och Helpdesk

Netcontrols Support och Helpdesk-tjänster är ett professionellt sätt att snabbt kunna lösa incidenter som kan uppstå. Denna typen av tjänster har alltid varit ett fokusområde för Netcontrol, för att kunna ge en förstklassig kundsupport. De ingenjörer som arbetar med Helpdesk är mycket erfarna projektingenjörer och kan lösa de flesta av frågorna direkt under telefonsamtalet.

Netcontrols tillhandahåller flera olika nivåer av support, från den grundläggande tekniska supporten med fjärruppkopplingt, förebyggande underhåll på plats, hård- och programvarusupport eller fullservice med programuppdateringar. På detta sätt kan kunden välja en servicenivå som passar den egna kunskaps och resursnivån i organisationen samt det bedömda behovet av underhåll.

System installation

Under installationen av ett nytt system finns en mängd information och inställningar som ska definieras. Netcontrols professionella projektingenjörer tar sig an dessa uppgifter och definieras systemet på ett sätt som ger kunden maximal nytta av systemet idag som i framtiden och säkrar att ett projekt följer tidsplanen.

I större projekt är det normalt flera leverantörer inblandade. Netcontrol har i många fall valts att agera som övergripande projektsamordnare för dessa projektet, utöver att handha rollen som projektledare för den egna delen av projektet.  

Utbildning

Under installationen av dessa komplexa SCADA system finns behov av att utbilda kunden i hur man använder och administrerar de nya systemet. Netcontrol har en mycket hög nivå på utbildningarna där teori och praktiska övningar varvas för att ge användaren de bästa kunskaperna. 

Konsult tjänster

Netcontrol har också mycket goda kunskaper om kommunikationsnät och uppbyggnad av dessa inom automation, vilket gjort att Beställaren ofta låtit Netcontrol definiera deras nya infrastruktur.

Användarträff

Genom hela Netcontrols historia har utvecklingen av produkter och funktioner gjorts i nära samarbete med kunderna. Ett unikt tillfälle för detta är via användarforumet, Netcontrol User Group (NUG) dagarna, vilka arrangeras var 18:de månad. Under dessa dagar presenterar kunderna idéer och synpunkter omkring verksamhet och produkter och Netcontrol får tillfälle att presentera nyutvecklade produkter samt planerna för vidareutvecklingen. Via detta samarbete får Netcontrol mycket värdefulla kunskaper för att i framtiden kunna utveckla produkter som löser kundernas problem eller underlättar deras verksamhet.