LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Radiotekniska hjälpmedel

Kalkylator för Egli & Frirumsutbredning

Denna första beräkning används för utbredningsdämpning. Detta värde berättar hur mycket signalstyrkan minskar beroende på avståndet mellan sändare och mottagare. För denna beräkning använder vi Eglimodellen.  Eglimodellen är en förenklad modell som förutsätter en terräng bestående av slumpmässiga kullar vars medelhöjder är ca 15 meter. Denna modell möjliggör en justerad beräkning utan att behöva ange fysiska terrängdata mellan sändare och mottagare. Den enda höjdata som behöver anges är sändarens och mottagarens höjd över mark. Eglimodellen är baserad på ett stort antal fysiskt utförda mätningar som sedan har reducerats till en matematisk modell. Modellen består av en enda ekvation för att beräkna utbredningsdämpningen.

Kalkylatorn för frirumsutbredning visar den teoretiska dämpningen mellan sändare och mottagare utan att ta någon hänsyn till terrängen. Här kan du ange ett värde för avstånd och se dämpningen eller ange dämpningen och se maximalt avstånd.

Nedan kan du läsa om dessa på engelska. Kontakta oss om du har problem med översättningen så hjälper vi dig.

Egli-kalkylator

This Egli calculation is used for propagation loss. This value tells how much the signal strength is decreased due to the distance between the transmitter and the receiver. 

The free space calculator shows the theoretical attenuation with no terrain considerations. Again, you can enter a value for Distance and see the Attenuation, or alternatively enter a value for Attenuation, to see the maximum Distance.

Watt till dBM omvandling

This page converts between two common units for radio power - Watts (W) and Decibel "milliwatts" (dBm).

Radiolänkbudgetkalkyl
Radiolänkbudgetkalkyl

This is a calculation for those who are unable to view the Egli and Free Space Calculations, or would prefer to see an example of the formula used in working practice.

Radiolänkbudget
Radiolänkbudget

This is a calculation with all the possible losses in the system and subtracting the losses from the line of sight to give an estimated value of your likely link performance.

This is a calculation which gives the likely link performance where there is no interference between a clear line of sight transmission.

Radio Fade Margin is an expression for how much margin, measured in dB, there is between the received signal strength level and the receiver sensitivity of the data radio.