LinkedIn.png   Twitter.png   Google-+Icon.png

Netcontrol erbjuder lösningar för datakommunikation, nätautomation, stationsautomation och driftcentraler. Netcontrol har en produktportfölj med ledande produkter och tjänster för el- och fjärrvärmenät samt elproduktion.

Våra kunder är bolag för eldistribution, -transmission och produktion, fjärrvärmebolag, spårnätsbolag, bolag inom olje- och gasindustrin, samt energiintensiv industri.EU-Map.png

Netcontrol Oy är ett finskt bolag, grundat 1991. Huvudkontoret finns i Helsingfors och de övriga fyra kontoren i Sverige (Västerås och Helsingborg), Norge (Oslo) och Storbritannien (Manchester). Försäljning, projekt och support sker från alla kontoren, medan produktutvecklingen sker i Finland och Sverige.

Netcontrol är en flexibel och pålitlig partner, med en mycket kunnig och motiverad personal.

I tillägg till de egna kontoren har Netcontrol partners och distributörer runt om i världen. Dessa finns i Polen, Balkan, Mellanöstern, Sydafrika och Malaysia.

Netcontrol erbjuder en mängd produkter för nätautomation och kommunikation, såsom motordon, RTU:n, radiomodem, koncentatorer, och brytare. Radius data radiomodem används för fjärrstyrning, telemetri, SCADA, alarm övervakning och i andra kritiska system. För nätstationsövervakning erbjuder Netcontrol avancerade verktyg för övervakning och kontroll. Netcontrol har en lång historia och en stark expertis inom SCADA-system och kommunikationslösningar för dessa. Våra produkter är lätta att skräddarsy, installera och använda, med användarvänligt gränssnitt för konfigurering och användning.

Global-Map.png